Adatkezelési Nyilatkozat

Az EasyCon Tanácsadó Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „EasyCon Tanácsadó Kft.”, vagy „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Az EasyCon Tanácsadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel saját, mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában, Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában, és az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

>> Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató itt található.