Adatkezelési Nyilatkozat

Az EasyCon Tanácsadó Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „EasyCon Tanácsadó Kft.”, vagy „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Az EasyCon Tanácsadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel saját, mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában, Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában, és az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató itt található.