Referenzen

Wir haben Erfahrungen bei Unternehmen aus der Pharmaindustrie, der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Produktion von Elektrogeräten, der Öl- und Chemieindustrie, dem Handel und dem Dienstleistungssektor. Wenn Sie weitere oder detailliertere Referenzinformationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter info@easycon.hu.!


Unsere wichtigsten Referenzen:

Típus: Bérgyártási funkciók bevezetése
Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2015
Projekt leírása:

Ügyfelünk oroszországi leányvállalatánál egy új termékkör bevezetésének kapcsán szükségessé vált a bérgyártási funkciók használata. Fontos szempont volt, hogy a bevezetett funkciók a standard SAP funkcionalitásra alapuljanak, amelyeket a specifikus CO és FI elszámolási beállításokkal kell csak kiegészíteni. A projekt az igények részletes felmérése után a Koncepcióterv elkészítésével folytatódott, amit annak elfogadása után a rendszer beállítás teszteltetése és az éles indulás követett. A felhasználók a helyszínen részesültek oktatásban, melynek során megtanulták az új funkciók használatát. A projekt és az oktatás határidőre és a jóváhagyott keretben valósult meg.


Terület: Gyógyszeripar

Típus: BPR tanácsadás
Helyszín: Magyarország, Somogy megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

Az Ügyfél egy Megyei Jogú Város önkormányzati szolgáltató cégeit fogja össze. A Holding keretében központi ügyfélszolgálati iroda működik, s célul tűzték ki egyrészt a hagyományos ügyfélszolgálati tevékenység továbbfejlesztését, ennek keretében ügyintézést támogató (workflow) rendszer bevezetését, másrészt, ezzel együtt, web alapú, online ügyfélszolgálat megvalósítását.
Feladatunk annak vizsgálata volt, hogyan, milyen módokon lehet ezt a feladatot a legjobban, elfogadható időn belül és költséghatékonyan megoldani, mi szükséges ehhez, s mennyire megfelelő a jelenlegi infrastruktúra (üzleti alkalmazások, hálózatok, gépek). Megvizsgáltuk a hazai „legjobb gyakorlatot”, számba vettük s a feladat szempontjából elemeztük, értékeltük a lehetséges megoldási módokat és javaslatot tettünk az elvégzendő feladatokra és azok ütemezésére.


Terület: Közszolgáltató

Típus: Gyártósori vizualizáció továbbfejlesztése, kibővítése
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

A gyártás bővülésével korábban felmerült az igény az egyes gyártósorokon gyártott alkatrészek és a megrendelésekhez, tervekhez való viszony nyomon követhetőségére. Ennek érdekében egy gyártósori vizualizációs megoldás került kialakításra.
A főbb kritériumok:

  • Fő kritérium volt, hogy a rendszer kezelje az eltérő műszakszámokat mind a tervezett, mind a tény mennyiségek esetén.
  • A tervrendeléseket a napra eső műszakok száma szerint kellett műszakra bontani, a visszajelentéseket pedig a rögzítés időpontja alapján kellett szintén műszakra figyelembe venni.
  • A műszakszám kezeléshez meg kellett határozni, hogy milyen módon kerül rögzítésre és termékhez rendelésre a tervezett műszakok száma.

Az egyes munkahelyeken eltérő műszakszámban dolgoznak, azonban a korábbi igények szerint kialakított kijelző rendszer mindenhol 3 műszakot feltételezett. Így az új megoldás úgy került kialakításra, hogy az már kezelje az eltérő műszakszámokat mind a tervezett, mind a tény mennyiségek esetén. Továbbá oldja meg a POH-k kezelését, hogy az ne a tervrendelésre kerüljön visszajelentésre, mint a többi hibátlan késztermék. Valamint minden gyártósoron megjeleníti az egyes összesített elmaradásokat oszlopdiagram formában Azaz olyan oldal került kialakításra, amelyen az egyes sorok minden termékének összesített műszakban számított (TOTÁL) elmaradása/túlteljesítése szerepel. Mindezt úgy, hogy az az elmaradás mértéke szerint dinamikusan kerül megjelenítésre.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: SAP PM roll-out projekt
Helyszín: Magyarország, Tatabánya
Nyelv: Angol
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

Ügyfelünknél egy un.roll-out projektet hajtottunk végre, melynek tárgya a "régi" (6 éve működő) gyár karbantartás-irányítása modernizálása volt

A rendszer kiemelkedő mértékben használja a PM modul csaknem összes funkcióját, miközben műhelyszinten a standard SAP felületek és tranzakciók tabletek és okostelefonok használatával egy MobiSys nevű frontenden keresztül érhetők el. A feladat komplexitását mutatja a műszaki objektumstruktúra rendkívüli mélysége, ami kb. 200.000 elemet tartalmaz.
A technológia teljesen automatizált, automata gépek, robotok, érzékelők, mérőberendezések tömege kerül installálásra, a terméket emberi kéz nem érinti. Ez a nagyon bonyolult berendezés állomány üzembentartása indokolta a többszázezres objektumstruktúrát és a mobil eszközök alkalmazását is, mely az óriási üzemcsarnokokban és kapcsolódó alkatrészraktárakban a gépeket felügyelő operátorok és karbantartó technikusok munkájához elengedhetetlen, mivel még a legközelebbi stabil műhelyterminál is messze lehet, az üzemzavarok felfedezésénél és elhárításnál pedig minden perc számít.


Terület: Ipar – autóipari beszállító, gumi

Típus: SAP WM RF terminálos megoldás
Helyszín: Magyarország, Vas megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

Ügyfelünk mintegy 11 éve használ SAP-t Magyarországon, mely idő alatt a raktárak kezelésénél folyamatosan merültek fel igények változtatásokra. Ilyen újabb igény kiszolgálására vezettük be az Alapanyagraktárra a SAP WM modulját csomagolási egység (Handling Unit, HU) kezeléssel és RF terminálos (rádiófrekvenciás vezeték nélküli terminál) megoldással.
A megoldásunkkal a következő folyamatokat fedjük le:
• bevételezés HU-val minőségi készletre,
• készlet felszabadítás,
• betár WM raktárba,
• átadás termelésnek,
• termelésből visszavételezés HU kezeléssel, leltározás.
Ennek köszönhetően a raktárkezelés hatékonysága jelentősen megnőtt.


Terület: Ipar – autóipar

Típus: SAP BW upgrade (7.01->7.31)
Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

Ügyfelünk felkérésére az SAP BW rendszerének időszerű verzióváltását (7.01 -> 7.31) végeztük el, egy technikai upgrade keretei között.
A projekt során, az igényeknek megfelelően nem csak a BW verzióváltás történt meg, hanem a SAP Portál és BI IP alapú megoldásoké is.
A feladatot a megadott határidőre és költségkeretek között sikerült elvégezni.


Terület: Gyógyszeripar

Típus: HR havi adóbevallás támogatás
Helyszín: Magyarország, Vas megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2014
Projekt leírása:

Ügyfelünk az EasyCON Kft.-t kérte fel a havi bevallások végrehajtására, mivel korábban anyavállalatánál már végeztünk hasonló feladatot. A felkérés indokolta a nagy dolgozói létszám, a működés összetettsége és a nem szokványos elszámolási esetek gyakori előfordulása. A feladat tényleges terjedelme messze meghaladta a havi bevallás állományainak rutinszerű előállítását. A feladat fő része volt egy nagyszabású egyeztetés a bérszámfejtési eredmények és a havi bevallás másodlagos adatai, illetőleg a főkönyvi feladás adatai között. Az egyeztetés elvárt követelményeként jelentkezett a teljes Forint-fillér egyezőség kimutatása. Az eltérések esetén valamennyi differencia összeg létrejöttének okát fel kellett tárni és a havi bevallás eszköztárával a SAP rendszeren belül korrigálni kellett. A hibák okát a rendszerbeállítások javításával és adatkorrekciókkal szüntettük meg.
A havi bevallási állományok az SAP rendszeren kívülről származó kiegészítő adatokat is tartalmazzák, melyeket havi rendszerességgel sablonos eljárások alkalmazásával kellett a rendszerbe betölteni.
Összefoglalva: az ügyfél szigorú elvárásainak megfelelően a bérszámfejtés lezárását követően előállítottuk az egyeztetési állományokat, a külső adatokat betöltöttük, végül a kész xml állományokat előállítottuk. Mindezeket a feladatokat szakmai és időütemezési korlátok között, a legmagasabb szakmai színvonalon hajtottuk végre.


Terület: Vegyipar

Típus: SAP PM bevezetés lehetőségének felmérése, a megvalósításra koncepcióterv készítése
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2013
Projekt leírása:

Ügyfelünk a tervezett PM modul bevezetéséhez a SAP PM bevezetés lehetőségének felmérésére, megvalósításra koncepcióterv készítésére kérte fel az EasyCON-t.
A felmérés minden részletre kiterjedt, így részletes kielemzésre kerültek a törzsadatok (szervezeti, karbantartási, objektum, berendezések, mérési pontok, darabjegyzékek, munkahelyek, katalógusok, teljesítményfajták…), az üzleti folyamatok (maintenance típusok…), a különféle rendszerkapcsolatok, a már meglévő és kialakítandó riportok, űrlapok, az adatfeltöltés és migrációs lehetőségek, igények…


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: Az SAP-ban történő selejtezési folyamat interface-ének fejlesztése
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2013
Projekt leírása:

Ügyfelünk a minőségi követelményeinek biztosítására egy saját selejtezés optimalizálási alkalmazást (MC) vezetett be. Felmerült az adott alkalmazás SAP rendszerhez történő illesztésének igénye. Ennek során mind az SAP rendszerből az selejtezéshez szükséges információkra szükség volt, mind visszacsatolásokra és azok SAP rendszerbe történő visszatöltésére, megfelelő alkalmazására, a kimeneteltől függően: Valóban selejtezést történt-e vagy a termék tévesen került vizsgálatra vagy a termék plusz ráfordítással javítható és hibátlanná tehető.
A megoldás célja két SAP Interfész fejlesztése a jelenleg működő MC alkalmazás és az SAP rendszer közé.

A javasolt megoldás két Webszolgáltatás fejlesztését jelentette az SAP-ban. Ennek segítségével az MC kliens képesé vált a selejtadatokat

• az SAP rendszerből az MC alkalmazásba letölteni.
• valamint az MC alkalmazásban keletkezett, az SAP rendszerbe visszatöltendő adatokat az SAP-ba visszatölteni és ott könyvelni.

Fontos megjegyezni, hogy kommunikáció során külön figyelmet kellett fordítani a kliens valamint az SAP rendszer között az adatok és formátumok használatára.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: A TM1 tervező rendszer integrációja az SAP BW-hez
Helyszín: Magyarország, Budapest
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2013
Projekt leírása:

Ügyfelünk a TM1 vállalati általános és egyéb költség tervező rendszer bevezetése mellett döntött. Ehhez kapcsolódóan merült fel az igény ennek a rendszernek az SAP BW rendszerhez történő integrációjára. A bevezetés során az ügyfelünk folyamatainak és működésének optimális támogatása miatt kétirányú kapcsolat került kialakításra az alapadatokat szolgáltató BW rendszer és a TM1 között.


Terület: Gyógyszeripar

Seiten