References

We have experience in the pharmaceutical, automotive, engineering, electronics, oil and chemical, retail and service industries. If you need further or more detailed reference information, please contact us at info@easycon.hu!


Our key references:

Típus: Roll out bevezetés
Helyszín: Magyarország, Somogy megye
Nyelv: angol
Projekt időszak: 2012-2013
Projekt leírása:

SAP Roll out projekt megvalósítása külföldi gyártó cég magyarországi leányvállalatánál. Az anyacég SAP rendszerének bevezetését külföldi partnerünk végezte, ennek megfelelően a magyarországi bevezetés ügyfél oldali koordinálása is partnerünk, illetve az ügyfél központjából, külföldről történt (Hollandia, Svájc), a közösen kialakított template alapján. A feladat első lépésben a core modulok (pénzügy, logisztika) bevezetése volt, kiegészítve a PP modullal, majd go live utáni supporttal egy időben, illetve már azt megelőzően is a munkatársak részére SAP workshopok, „On the job” típusú képzések tartása.


Terület: Ipar – gyártás (kis- és nagy sorozatgyártás)

Típus: SAP AM modulhoz kapcsolódó vonalkódos eszköz nyilvántartási rendszer bevezetése
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2012
Projekt leírása:

A pontosabb, gyorsabb és hatékonyabb leltározás érdekében határozta el az Ügyfelünk a SAP AM modulhoz kapcsolódó vonalkódos eszköz nyilvántartási rendszer bevezetését. A javasolt megoldással, alkalmazással szemben megfogalmazott igények:

  • Megfelelés az Ügyfél igényeinek, sajátosságainak
  • Illeszkedés a használt integrált ügyviteli rendszerhez
  • Üzembiztonság
  • Támogatás (SUPPORT) biztosítása
  • Többnyelvűség
  • A már kialakult folyamathoz képest egyszerűbb, megbízhatóbb rendszer kiépítése
  • A rendelkezésre álló eszközök felhasználása (vonalkódolvasó)

A rendszer, amely az egyeztetések során elfogadásra került az SAP R/3 rendszer részeként került bevezetésre, annak egy különálló, egyedileg kifejlesztett, funkcionalitásában bővített, az egyedi igényeket kielégítő „moduljaként”. A kifejleszteni javasolt alaprendszer és annak a felmért igények alapján történő testre szabása, az Ügyfél kollégáival közösen kialakított folyamat leegyszerűsítette, pontosabbá tette a tárgyieszköz leltározást a korábban alkalmazott folyamathoz képest. A bevezetett rendszer korszerű, innovatív technikai eszközök segítségével biztosítja a gyors és pontos leltározást. Az SAP rendszer részeként történő bevezetése szintén a leltározás gyors és pontos elvégzését támogatja.


Terület: Ipar – gyártás (kis- és nagy sorozatgyártás)

Típus: SAP AM modulhoz kapcsolódó vonalkódos eszköz nyilvántartási rendszer bevezetése
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2012
Projekt leírása:

Az Ügyfelünknél kialakult riportolási lehetőségek nem adtak teljes körű képet sem a gyártási, sem a szállítási terv és tény adatok értékeléséhez, szűk keresztmetszetek kereséséhez, teljesítmény javításához. Ennek megoldására kérte fel az EasyCON-t a Gyártási terv-tény riport és a Szállítási terv-tény riport kialakítására és kifejlesztésére.

A megvalósítás főbb kritériumai:
• A jelenlegi riportolási lehetőségek hiányosságainak megoldása, hogy lehetőséget adjanak a terv és tény adatok értékelésére, a szűk keresztmetszetek keresésére, teljesítmény javítására.
• Fontos volt, hogy ezen riportolási lehetőségek a már meglévő rendszerbe integráltak legyenek.
• A megoldás sem az aktuális rendszer működését, sem az üzembiztonságot nem zavarhatja.
• A megoldás legyen innovatív.
• A megoldás használatának megtanulása ne jelentsen jelentős többlet időráfordítást a dolgozóktól.
• Legyen költséghatékony
Direkt kritériumok:
• Megfelelés az ügyfél igényeinek, sajátosságainak.
• Az aktuális folyamathoz képest egyszerűbb lekérdezés.
• Napi és heti-havi összesítés lehetővé tétele.
• A terv-tény-eltérés dimenziók kialakítása.
• A vezetői riportnak megfelelő tartalom és kezelhetőség megoldható legyen.

A megoldás lehetőséget ad Ügyfelünknek jelentéskészítési feladatainak hatékony kibővítésére, amely egyben a rendszerbe integrált, emellett könnyebben kezelhető, összevont jelentéskészítési lehetőséget nyújt számára.

A riportfejlesztéssel elért célok:
• Az új fejlesztés által a kinyert információk megfelelnek az ügyfél igényeinek, sajátosságainak.
• A korábbi több lépcsőben lekérdezhető riport egyszerűbbé vált mind a Gyártási terv-tény riport, mind a Szállítási terv-tény riport esetében.
• Az egy lépcsőben történő lekérdezések lehetővé tétele (egy-egy riporttá összevonása) nagy mértékben egyszerűsítették és könnyebbé tették mind a riportolást, mind a felhasználók munkáját.
• Napi és heti-havi összesítés lehetővé tétele könnyebbé tették a terv és tényadatok részletes és összevont elemzését.
• A terv-tény-eltérés dimenziók kialakítása.
• A vezetői riportnak megfelelő tartalom és kezelhetőség kialakítása.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: Megoldás az Intrastat beállítások és törzsadatok ellenőrzésére és javítására
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2012
Projekt leírása:

Az EasyCON felkérést kapott az Intrastat riport problémák okainak felderítésére és a hibák kijavítására.

Az EasyCON a problémát az alábbi feladatok elvégzésével oldotta meg:
• Az aktuálisan beállított Intrastat lekérdezések és eredmények részletes kiértékelése.
• A meglévő beállítások tételes ellenőrzése, a hibás beállítások javítása.
• A törzsadatok paramétereinek (statisztikai kód stb.) tételes felülvizsgálata, javítási módok kidolgozása, szükség és igény esetén kijavítása.
• Természetesen a feladatok a beállítások tesztelésével és ellenőrzésével zárultak.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: Megoldás kialakítása az SAP-ban történő gyártás visszajelentéskori tervrendelések leépítésére
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2012
Projekt leírása:

A gyártósori vizualizáció továbbfejlesztéseként merült fel az igény az SAP-ban történő gyártás visszajelentéskori tervrendelések leépítésének megoldására a terv-tény eltérések kezelésére.

Fontos kritériumok voltak:

• A gyártósori vizualizációs projekt megvalósítása során tapasztalt terv-tény eltérések és a gyártás visszajelentések excel-ben tárolt és SAP adatok közötti eltérés kiküszöbölése.
• Lehetőséget kellett adni arra, hogy a rendszer jövőbeli időpontra, időszakra rögzített tervrendelésekből is építhessen le a gyártás visszajelentés alapján.
A múltbéli tervrendelések esetén a terv visszajelentések nem minden esetben történnek meg. Ennek felderítése és megoldása szintén a feladat része volt.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: Gyártósori vizualizáció megvalósítása
Helyszín: Magyarország, Fejér megye
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2012
Projekt leírása:

A gyártás bővülésével felmerült az igény az egyes gyártósorokon gyártott alkatrészek és a megrendelésekhez, tervekhez való viszony nyomon követhetőségére. Ennek érdekében egy gyártósori vizualizációs megoldás került kialakításra. A bevezetésre ajánlott megoldás részben az SAP R/3 rendszer részeként, részben interface kapcsolaton keresztül, külső fejlesztéssel került kialakításra. Az általunk javasolt megoldás egy keret megoldást is jelent, ami későbbiek során további funkciókkal is bővíthető, így a később felmerülő igények alapján történő testre szabására, az Ügyfelünkkel közösen egyeztetve, lehetőség nyílik. Az ajánlott megoldás korszerű technikai eszközök segítségével biztosítja a gyártási adatok és eltérések a megfogalmazott igények szerinti up to date és pontos megjelenítését és vizualizálását.

A gyártósori vizualizáció megoldással szemben támasztott alapvető elvárások a következők voltak:

• A gyártósorokon lévő termelés tervhez képest való eltéréseinek vizualizálása.
• A management felé vizualizálni, hogy áll az adott gyártósor termelése.
• A dolgozók informálása, jelzés visszaadás (pl tudják előre, ha túlórára lehet számítani vagy hétvégi munkára. stb.).
• A karbantartási prioritási lista segítése.
• A gyártási terv- és tényszámok mellett a tervtől való eltérés diagramokon történő szemléltetése, az eltérés mértéke és iránya függvényében különböző színekkel való megjelenítése.
• Rugalmas megoldás kialakítása. A megoldás tegye lehetővé a későbbi/további funkcióbővítési igények megvalósítását is.


Terület: Ipar – gyártás, automotive (autóipari beszállító)

Típus: SAP Travel bevezetés
Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2011
Projekt leírása:

Ügyfelünknél igényként jelentkezett a külföldi utazások tervezésének, előkészítésének, valuta előlegek kifizetésének, az utak bérelszámolásba való integrálásának és elszámolásának megvalósítása, ezért a projekt az SAP Travel moduljának bevezetését tűzte ki célul. A projekt a standard funkcionalitáson túl egy fejlesztett funkciót is bevezetett a valuta visszaadás analitikájának követésére. Az igények felmérése után Koncepcióterv készült, ami alapján történt a megvalósítás. A projekt eredményeként a külföldi utak minden lépését a standard SAP folyamataival le lehet fedni úgy, hogy a költségek az utasok bérelszámolásába is integrálva jelennek meg. A projekt határidőre és a tervezett kereten belül valósult meg.


Terület: Gyógyszeripar

Típus: Dokumentumkezelés kiépítése szerződések tárolására SAP DMS alapokon
Helyszín: Magyarország, Budapest
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2011
Projekt leírása:

Ügyfelünk számára fontos szempont volt, hogy az SAP-ban a megfelelő jogosultság birtokában megtekinthetők legyenek a megrendeléshez kapcsolódó szerződések. Ezért a vállalati dokumentáció digitalizálásának első lépéseként az üzleti szerződéseket kellett digitálisan tárolni és összekötni a megrendelési bizonylatokkal. A szerződések digitális képének tárolása nem az SAP-ban történt, hanem egy az IBM platformon futó úgynevezett Netregiszter rendszerben. A projekt feladata volt kiépíteni a dokumentumok tárolásához szükséges, a két rendszer között kialakítandó interfész kapcsolatot és dokumentum csatolási mechanizmust az SAP-n belül. A projekt határidőre és meghatározott keretben készült el a megrendelő megelégedésére.


Terület: Gyógyszeripar

Típus: Cognos beszámolók kiépítése SAP BW alapokon
Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2011
Projekt leírása:

Ügyfelünk számára igényként merült fel, hogy a Cognos rendszerben megjeleníthessenek az SAP BW rendszerben tárolt adatokat. Ezért a projekt során a vállalat által használt Cognos beszámoló készítő és megjelenítő eszközt kellett integrálni az SAP BW rendszerrel. Az integráció egy közbenső Oracle adatbázisba, Magyarországon először az SAP Open Hub eszközzel kihelyezett, majd onnan felolvasott fájl átadásán keresztül zajlott le. Az így kihelyezett fájlok előre strukturáltak voltak, amelyeket felolvasás után a Cognos transzformált és megjelenített a felhasználók igényeinek megfelelően. A projekt egy Cognos bevezetésben jártas alvállalkozóval együttműködve valósult meg.
A projekt határidőre és költségkereten belül fejeződött be az ügyfél megelégedésére.


Terület: Gyógyszeripar

Típus: Előzetes árbevétel riportok kiépítése BW-ben
Helyszín: Budapest, Magyarország
Nyelv: magyar
Projekt időszak: 2011
Projekt leírása:

Ügyfelünknél a kereskedelmi és értékesítési árbevétel és költség adatok feldolgozása után lehetőség nyílt a vállalat által értékesített, de még ki nem szállított termékek árbevétel adatainak BW beszámolókba integrálására. Ez üzleti szempontból egy fontos kategóriát jelent, amelynek a számait szerepeltetni kell a vállalati beszámolókban. A project, a kereskedelmi és értékesítési adatokat feldolgozó projekt után közvetlenül elindult, és az SAP SD és COPA modulok integrálásával lehetőséget adott arra, hogy a még ki nem szállított, de már számlázott árbevétel is bekerüljön a havi beszámolókba, majd kiszállítást követően automatikusan átkerüljön a kiszállított kategóriába. A projekt által megvalósított funkció időre, a jóváhagyott kereten belül sikeresen elindult.


Terület: Gyógyszeripar

Seiten