Adatkezelési nyilatkozat

Az EasyCON Tanácsadó Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „EasyCON Tanácsadó Kft.”, vagy „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Az EasyCON Tanácsadó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel saját, mindenkor hatályos Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában, Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában, és az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.

>> Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató itt található.