Vezetési tanácsadás

Cégünk számára kiemelten fontos, hogy ügyfeleink hosszú távú érdekeit figyelembe véve, velük együttműködve segítsük szolgáltatásainkkal céljaik elérését. Ennek érdekében többféle menedzsment tanácsadási és információmenedzsment tanácsadási szolgáltatást kínálunk.

 

Menedzsment tanácsadás

Az üzleti életben egy szervezet változása természetes folyamat, hiszen napról-napra újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelni, melyet sikeresen csak egy rugalmas, a körülményekhez alkalmazkodó cég tud teljesíteni. Tapasztalt szakembereink segíteni tudnak akár egy nagyobb szervezeti változás lebonyolításában, akár egy projekt végrehajtásában, akár egy komplett stratégia kialakításában is.

Cégünk az alábbi tanácsadási területeken rendelkezik kompetenciákkal:

 

Szervezési tanácsadás

  • Folyamatok elemzése, folyamatfejlesztés, folyamatmenedzsment, folyamat-teljesítmény mérése, hatékonyságnövelés.
  • Szervezési dokumentációk készítése, felülvizsgálata, aktualizálása.

Projekt tanácsadás

·         Projektek tervezése, vezetése, módszertani és tartalmi minőség­biztosí­tása, munkacsoport-vezetés.

·         Költség/haszon analízis, megvalósít­hatósági, fenntarthatósági vizsgálat, projektek kockázatmenedzsment, változás­kezelés (EU-s forrásokból támogatott projektek esetében is).

 

Stratégiai tanácsadás

Stratégiakészítés, felülvizsgálat, aktualizálás módszertani és tartalmi támogatása.

 

Tudásmenedzsment, oktatásmenedzsment, online oktatás fejlesztése

·         A szervezeti tudás menedzselése (integráció és újraelosztás).

·         Online képzés bevetetése / továbbfejlesztése, oktatásmenedzsment (hagyományos és online kurzusok, képzési programok tervezése, adminisztrációja).

 

Módszertani háttér

·         STEP, STEEP, STEEPLE, BCG, G.E, ADL Portfolio, Porter's 5-force model, Industry maturity,  Competitive Position, Competitive Situation Analysis, Ansoff matrix (stratégiai opciók), financial ratios, problem tree, goal tree,  SWOT, Porter's  generic strategies, Logical Frame Matrix,  stakeholder analysis, Change Management, Balanced ScoreCard

·         Value Chain Analysis, BPR, BPA, BPM, PPM, GDPM

 

 

Információmenedzsment tanácsadás

Ügyfeleink számára rendkívül fontos, hogy a rendelkezésükre álló információkat, informatikai erőforrásokat hatékonyan, megfelelő jogosultsággal és minőségben, a lehető leggyorsabban és a vállalat működését elősegítve érjék el. Az információmenedzsment feladata az információk oly módon történő szervezése, tárolása és rendszerezése, hogy a fenti célt biztosítsa. Tanácsadóink az alábbi információmenedzsment területeken tudják elősegíteni az informatikai problémák megoldását:

 

Informatikai projektek vezetése, minőségbiztosítása, auditja

·         Programok, projekt-portfoliók menedzselése.

·         Informatikai projektek tervezése, vezetése, módszertani és tartalmi minőségbiztosítása, munkacsoport-vezetés költség-haszon elemzése, megtérülés-számítása, megvalósíthatósági, fenntarthatósági elemzése, kockázatmenedzsment, változáskezelés.

·         ERP, BI, ECM/DMS, LMS, PMS és további rendszerek (implementáció, reimplementáció, integráció, migráció, konszolidáció; SOA-elemek; szerver-, Storage-, Desktop, nyomtató-konszolidáció, outsourcing/insourcing, biztonsági eszközök, egyéb).

·         Projektek átvilágítása / auditja, javaslat, sikeres befejezés.

·         Projektmenedzsment szabályzatok kidolgozása, felülvizsgálata, aktualizálása, projektirodákkal (PMO) kapcsolatos feladatok

 

Informatikai stratégiai tanácsadás

Informatikai stratégia készítése, felülvizsgálata, aktualizálása módszertani és tartalmi támogatása.

 

Informatikai, információbiztonsági tanácsadás

·         Információs rendszerek, info-kommunikációs eszközök specifikálása, pályáztatása, értékelése, bevezetése, üzembe helyezése kiválasztása módszertani és szakmai támogatása.

·         Alkalmazások implementációja, értékelése, reimplementációja, integ­rációja.

·         Architektúra-korszerűsítés.

·         Alkalmazás-, eszköz-konszolidáció, migráció.

·         Adatközpontokkal kapcsolatos tanácsadás.

·         Informatikai irányítási (governance) tanácsadás.

·         Informatikai szolgáltatási, üzemeltetési tanácsadás.

·         Információbiztonsági tanácsadás, biztonságirányítási rendszerek.

 

Módszertani háttér; szabványok:

CoBIT (5, 4), ITIL (v4, v3) / ISO 20 000, SOA, ISO 27 001, GDPM, PRINCE (II), Grartner Strategic Frame